Samfällighetsföreningen Trumpeten

Nyheter Stadgar Mer info Kontakt

Frågor om samfälligheten
styrelsen@trumpeten.seUthyrare allmän lokal "Blå huset"
Annmarie Olsson, Basunvägen 59
0300-77040 mobil: 0701-706 584

Ordförande
Johan Ronner
Kassör
Erik Frid
Ledamot
Andreas Eriksson
Erling Larsson
Suppleant
Lena Ahrenberg
Ninni Alvestan
Marcus Karlsson

Valberedning


Hemsida
Erling Larsson