Samfällighetsföreningen Trumpeten

Nyheter Stadgar Mer info Kontakt

ALLMÄNT

Flygfoto från Kungsbacka kommun

Förvaltningsområden

1. Gemensamma utrymmen (skyddsrum) samt gemensamma ytor såsom gångvägar (inkl belysning), lek/grönytor.
2. Garagen och soprummen.
3. Kabel-TV(upphör 2018)
4. Snöröjning mm.

Samfälligheten har årsmöte en gång per år, i mars månad.
Kallelse går ut 14 dagar innan.

Är styrelsen i behov av fler medlemmar, pga att mandatperioden gått ut eller styrelsemedlem önskar avgå, är det valberedningen som kontaktar samtliga medlemmar i samfälligheten för att höra om intresse finns att vara med i styrelsen.

Styrelsen har flera möten varje år. Har man frågor eller synpunkter under året får man gärna maila till styrelsen på styrelsen@trumpeten.se

TIPS
Gemensam stege:

En gemensam stege finns att låna. Den ligger i trappan ned till skyddsrummet, högra sidan av garagelängan vid
Basunvägen 37-63.

Denna stege är endast för korttidslån för våra medlemmar. Får ej nyttjas för längre projekt såsom ommålning av sitt hus mm. Lämnas tillbaka snarast efter lån.

Trädfällning:
Träd får inte tas ned utan att styrelsen är vidtalad.
Tala alltid med berörda grannar (=tex ser trädet) så att ni är överens om att fällning skall ske.

Eldning av trädgårdsavfall:
Bland annat på grund av att vi bor så pass tätt så undanber vi oss all eldning.

Som trädgårdsavfall räknas gräs, löv, kvistar och andra växtdelar som blir över när du sköter din trädgård. Vi rekommenderar att man kör bort större mängder eller komposterar. Se kommunens hemsida för mer information.

GÅRDARNA

GÅRDSOMBUD
Ansvarsområde & val

Ansvarsområde:
1. Se till att städdagar genomförs varje år för att hålla gården i fint skick.
2. Informera nyinflyttade på gården om alltsom finns i gårdens pärm och t ex om gårdskassa mm.
3. Rapportera/felanmäla till styrelsen
styrelsen@trumpeten.se

Val:
1. Varje gård väljer varje år sina nya gårdsombud.
2. Ombuden skall anmäla sig till styrelsen för samfälligheten Trumpeten, samt att lapp skall sättas upp på gården anslagstavla.
Detta för att informationen till gårdarna skall fungera bra.
3. Anmälan sker till styrelsen@trumpeten.se
eller till styrelsen direkt, se under kontaktuppgifter.

GÅRDARNA
ANSVARSOMRÅDEN

1. Hålla rent och snyggt på sin gård inkl gemensamma ytor

2. Soprummen skall hållas fräscha samt lättillgängliga för
Renova.

3. Garagen skall underhållas vid behov; t ex ta bort mossa
från taken, rensa hängrännor, målning av fasader.

4. Se över armaturer, byta lampor och tvätta dem vid behov.

GÅRDARNA
ÖVRIGT

Hyra av container:

Beställning av container vid vår- och höststädning
Vid beställning av container, beställ en för ris.
Använd kundnummer 646761.
OBS!!! Ragn-Sells kontrollerar alltid innehållet vid hämtning. Plast mm får ej slängas. Vid högre fakturering från Ragn-Sells får respektive gård betala detta.

Flaggning:

Flagga finns att låna på gården (fråga gårdsombudet).

Trevligt om några vill ansvara för att det flaggas på de allmänna flaggdagarna.

GARAGE & PARKERING

Att tänka på:

1. Din bil mår bättre och är säkrare i garage! Det är ont om parkeringsplatser i området.

2. Vid kalas eller liknande, vänligen be gästerna finna alternativa parkeringar, exempelvis vid förskolan Basunen.

3. Nyttjande av element, kupévärmare och dylikt medför fara för brand. Ur försäkringssynpunkt får ovanstående apparatur under inga omständigheter användas i garagen.

BLÅ HUSET

Samfällighetens gemensamhetslokal

Lokalen finns för uthyrning för barnkalas mm.

Priser för medlemmar:

  1. Vuxna: 400:- + 700:- i deponeringsavgift
  2. Barn: 200:- (ingen dep.avgift)

Priser för icke medlemmar:

  1. Vuxna: 500:- + 700:- i deponeringsavgift
  2. Barn: 300:- (ingen dep.avgift)

Man kan även hyra bord och stolar för kalaset hemma: 100:-

Uthyrningsansvarig:

Annmarie Olsson, Basunvägen 59. 0300-77040 eller 0701-706584.

LEKPLATSEN

Skötsel:

Sedan 2009 har samtliga medlemmar delat ansvar för skötsel och underhåll av en gemensam lekplats.

Gemensam städdag/ar kommer att anordnas.

Tillsammans skall vi hjälpas åt att hålla lekplatsen ren och
välskött samt i säkert skick.

1. Se över all lekutrustning. Felanmäl till styrelsen.

2. Måla lekutrustning/slipers vid behov.

3. Rensa bort all ogräs i sanden. Hyr jordfräs vid behov.

4. Trimma gräset runt lekplatsen ett par gånger per år.

Hjälp gärna till att hålla skräp borta från lekplatsen och andra ytor.