Medlemsinformation

Bra att veta som medlem

01.  Området


Samfälligheten omfattar 83 fastigheter. Varje fastighet äger en andel av samfälligheten. Området är uppdelat i gårdar. Varje gård ansvarar för skötseln och planerar underhåll för kommande år på höstens städdag. Det finns en upprättad underhållsplan fram till år 2048 att ta del av. 02.  Våra gemensamma tillgångar och ansvar


De gemensamma tillgångarna är garage med portar och garageområden, parkeringsplatser, gång- och cykelvägar, lekplatser, grönområden, belysning i och utanför garage och längs med gång- och cykelvägar, gemensamhetslokalen och gemensam sophantering.


Samfällighetsavgiften bestäms på årsmötet och avgiften ska täcka; sophantering, underhåll, avsättning för framtida underhåll, förvaltning, el, snö- och halkbekämpning, försäkring och administration.


Varje gård sköter om de gemensamma utrymmen tillsammans under gårdsdagarna. Dessa hålls vanligen en gång under våren och en gång under hösten.


Samfälligheten anlitar ingen utomstående för skötsel av våra gemensamma ytor så alla behöver hjälpa till för att hålla vårt område fint och städat!


03.  Garage

Det sker en besiktning av garageportarna varannat år. Detta ingår i samfällighetsavgiften.


Under 2022 har elen uppgraderats i garagelängorna. I samband med detta så installerades laddboxar i vissa garage och detta bekostades av medlemmen själv. 

Vissa har valt att uppgradera med elmanövrerade portar. Varje medlem som har tillval står själv för servicen vid problem med laddbox eller fjärrkontroller.


Styrelsen råder att varje medlem har nycklar till sina garageportar, utöver fjärrkontrollerna. Styrelsen har inga nycklar till garagen.


Om man är intresserad av att installera laddbox så ska man kontakta styrelsen. Det är inte tillåtet att installera laddbox på eget bevåg. Detta gäller alla garagelängor. Detta gäller inte adresserna Trumpetvägen 1-17 med enskilda garage. 


04. Renhållning (sophantering)


Föreningen har gemensam sophantering och renhållningsavgiften ingår i samfällighetsavgiften.

Varje gård har ett soprum i anslutning till garagelängan.

Kärlen för pappersförpackningar och plastförpackningar töms varje vecka. Tidningspapper, metall och glas töms var tredje vecka.

Matavfall slängs särskilt för sig. Matavfall och hushållsoporna töms varje fredag.

Större saker kör var och en till soptippen. Rengöring av soprummet och sopkärl utförs på städdagen. 


Vi ansvarar själva för att hålla soprummet rent och snyggt så vi slipper smuts, stank och råttor. Släng räkskal först dagen innan tömning genom att t ex ha det i frysen innan dess. Ta ut plastpåsen ur bag in box-paketet och släng den i kärlet för plastförpackningar. Platta till kartonger så vi slipper kärl som svämmar över av lådor.


För den som behöver fler bruna papperspåsar till matavfallet så finns det att hämta vid kommunhuset eller ring kommunen för beställning av fler papperspåsar.05.  Återvinningskort


Från och med 8e april 2024 skrotar kommunen återvinningskorten. Kommunen samlar in de gamla återvinningskorten på återvinningscentralerna. Man kommer in med hjälp av sitt körkort framöver. Varje folkbokförd vuxen får 15 fria besök per kalenderår. 


06. Bilkörning


Vägarna i området är gångvägar, så vi ber alla att hålla ner bilkörningen på gångvägar till de gånger som det verkligen behövs. Och naturligtvis då i krypfart. Bilar är hårda, barn är mjuka.

Tänk på att räddningstjänsten snabbt kan behöva komma fram till en granne eller i värsta fall till en själv, så parkering sker på parkeringsplatser och inte längs med gångvägarna.


* Att köra ett motorfordon på gång- och cykelbana utgör brott mot 2 kap 2§ och 3 kap 6§ Trafikförordingen. Enligt 14 kap 3§ straffas detta med penningböter.


06. Träd och buskar


Varannat år ser en arborist över träden på de gemensamma ytorna för att säkerställa att träden inte vuxit sig för stora och utgör fara eller olägenhet. Om man anser att ett träd bör fällas måste man kontakta styrelsen. Det är inte tillåtet att fälla träd på eget bevåg.


07. Gemensamhetslokalen


Alla medlemmar har möjlighet att hyra Blå huset. Tänk på att du ansvarar för lokalen vid användandet och att du lämnar den i gott skick.


08. Städdagar


Föreningen håller städdagar varje vår och höst. Under våren är det städdag för hela samfälligheten. Detta sker andra helgen i maj. Då samlas vi alla och sopar upp grus eller löv, rensar gemensamma rabatter, underhåller garagen och lekplatser och fikar tillsammans. Varje gård har gårdsombud som tillsammans med styrelsen håller i städdagen. Containers beställs av gårdsombudet. Där slänger vi gräs, löv och mindre kvistar och grenar. Containers och rishögar tas bort av entreprenörer någon dag efter städdagen.

Höstens städdag bestäms av gårdarna själva. Under höstens städdag är det viktigt att komma överens om vad man planerar för underhåll nästkommande år. Ett protokoll över vad som har bestämts och vilka som var närvarande vid beslutet skickas till styrelsen, som sammanfattar det inför årsstämman i mars.09. Elbilsladdning i garagelängorna


Det är förbjudet att ladda bilen genom vanligt uttag i garaget. Om man vill ladda sin bil så behöver det installeras en laddbox. Det är inte tillåtet att installera laddbox på egen hand. Installation av laddboxar sker via styrelsens koordinering. Detta för att säkerställa att laddboxer fungerar med existerande system och att styrelsen kan söka eventuella bidrag för installationen.


Samfälligheten har anlitat Opigo som sköter installation, service och fakturering. Fakturering sker separat till var och en. När man vill börja ladda så behöver man beställa ett RFID-kort samt registrera sig på evcore.se. Man behöver uppge sin områdeskod (vilket står på laddboxen).


Prissättningen på elbilsladdningen motsvarar samfällighetens rörliga elkostnad för motsvarande period. Priset för laddning består av tre olika delar som alla följer förbrukningen. De tre delarna är kostnad för elöverföring till elnätsägaren (EON), kostnad för förbrukning till elhandelsföretaget (Vattenfall) sa,t avgift för administration, drift och service av laddboxarna (Opigo).


Om man vill installera laddbox till sitt garage, kontakta styrelsen innan årstämman 2024.


10. Kommunikation via appen boappa


Från och med 2023 kommer styrelsen att skicka all viktig information via boendeappen Boappa. I boappa kommer alla medlemmar att få en enkel kontaktväg till styrelsen. 


11. Brevlådorna vid garaget


2022 installerade samfälligheten brevlådor vid garagelängorna pga krav från Postnord. Varje hushåll blev tilldelad två nycklar till sin brevlåda. Styrelsen har inga extranycklar. Om man har tappat bort nyckeln eller inte fått någon av tidigare ägare så ansvarar man för att ordna detta själv.


12. Bredband


Föreningen har inget gruppavtal med någon leverantör av IT-tjänster. Detta ansvarar varje medlem för själv.