Samfälligheten

Om samfälligheten


Samfällighetsföreningen Trumpeten bildades 1983. Vår samfällighet består av 83 fastigheter på adresserna Trumpetvägen 1-17, 2-58 (jämna nummer) och Basunvägen 1-35, 37-63 och 65-91 (udda nummer). 


När du köper en fastighet som ingår i en samfällighet blir du som fastighetsägare automatiskt medlem i en samfällighetsförening. Föreningen ansvarar för förvaltningen av samfällighetens gemensamma ytor och anläggningar.


Föreningen har en styrelse som utför det förvaltande arbetet, det vill säga ser till att skötsel, underhåll och drift av det gemensamma blir utfört. Det är inte styrelsens uppgift att utföra det praktiska arbetet själva. Detta måste göras av medlemmarna själva eller av anlitad entreprenör bekostad av medlemmarna.

Att tänka på


Trädfällning:
Träd får inte tas ned utan att styrelsen är vidtalad.
Tala alltid med berörda grannar (=tex ser trädet) så att ni är överens om att fällning skall ske.


Eldning av trädgårdsavfall:
Bland annat på grund av att vi bor så pass tätt så undanber vi oss all eldning.

Som trädgårdsavfall räknas gräs, löv, kvistar och andra växtdelar som blir över när du sköter din trädgård. Vi rekommenderar att man kör bort större mängder eller komposterar. Se kommunens hemsida för mer information.

Förvaltningsområden


1. Gemensamma utrymmen (skyddsrum) samt gemensamma ytor såsom gångvägar inklusive belysning och lek/grönytor.
2. Garagen och soprummen.
3. Snöröjning mm.


Samfälligheten har årsmöte en gång per år, i mars månad.
Kallelse går ut 14 dagar innan.


Är styrelsen i behov av fler medlemmar, pga att mandatperioden gått ut eller styrelsemedlem önskar avgå, är det valberedningen som kontaktar samtliga medlemmar i samfälligheten för att höra om intresse finns att vara med i styrelsen.


Styrelsen har flera möten varje år. Har man frågor eller synpunkter får man gärna kontakta styrelsen i boappa eller via mail styrelsen@trumpeten.se

GÅRDSOMBUD

Ansvarsområde:
1. Se till att städdagar genomförs varje år för att hålla gården i fint skick.
2. Informera nyinflyttade på gården om allt som finns i gårdens pärm och t ex om gårdskassa mm.
3. Rapportera/felanmäla i boappa eller till styrelsen@trumpeten.se .


Val:
1. Varje gård väljer varje år sina nya gårdsombud.
2. Ombuden skall anmäla sig till styrelsen samt att lapp skall sättas upp på gårdens anslagstavla. Detta för att informationen till gårdarna skall fungera bra.
3. Anmälan sker i boappa eller styrelsen@trumpeten.se.


GÅRDARNA
Ansvarsområden:

1. Hålla rent och snyggt på sin gård inkl gemensamma ytor.

2. Soprummen skall hållas fräscha samt lättillgängliga för Renova.

3. Garagen skall underhållas vid behov; t ex ta bort mossa från taken, rensa hängrännor, målning av fasader.

4. Se över armaturer, byta lampor och tvätta dem vid behov.


Hyra av container:

Beställning av container vid vår- och höststädning. Vid beställning av container, beställ en för ris. Använd kundnummer 646761.
OBS!!! Ragn-Sells kontrollerar alltid innehållet vid hämtning. Plast mm får ej slängas. Vid högre fakturering från Ragn-Sells får respektive gård betala detta.


Flaggning:

Flagga finns att låna på gården (fråga gårdsombudet). Trevligt om några vill ansvara för att det flaggas på de allmänna flaggdagarna.


GARAGE & PARKERING

1. Din bil mår bättre och är säkrare i garage! Använd garagen till parkering. Det är ont om parkeringsplatser i området. Parkera på parkering tillhörande respektive gård.

2. Vid kalas eller liknande, parkera vid Basunens förskola kvällar eller helger när det är fullt.

3. Nyttjande av element, kupévärmare och dylikt medför fara för brand. Ur försäkringssynpunkt får ovanstående apparatur under inga omständigheter användas i garagen. Det är inte heller tillåtet att ladda sin bil i vanligt uttag. All elbilsladdning sker via en laddbox.

4. Om man vill installera laddbox till sitt garage, kontakta styrelsen. Det är inte tillåtet att installera laddbox på eget bevåg. Detta måste gå via styrelsen. Samfälligheten installerar sina laddboxar via Opigo. De sköter installation, fakturering och service.

5. Om man vill installera en fjärrdosa till sin garageport så ingår inte service i den ordinarie samfällighetsavgiften. Detta tillval står medlemmen för själv.


LEKPLATSEN


Sedan 2009 har samtliga medlemmar delat ansvar för skötsel och underhåll av en gemensam lekplats.

Tillsammans ska vi hjälpas åt att hålla lekplatsen ren och
välskött samt i säkert skick.


1. Se över all lekutrustning. Felanmäl till styrelsen.

2. Måla lekutrustning/slipers vid behov.

3. Rensa bort all ogräs i sanden. Hyr jordfräs vid behov.

4. Trimma gräset runt lekplatsen ett par gånger per år.


Hjälp gärna till att hålla skräp borta från lekplatsen och andra ytor.


BLÅ HUSET - Samfällighetens gemensamhetslokal


Lokalen finns för uthyrning för barnkalas osv.

Alla medlemmar har möjlighet att hyra den för 200 kr.

Vid utebliven städning, skador på husgeråd eller inredning så blir man ersättningsskyldig.


    Man kan även hyra bord och stolar för kalaset hemma: 100:-


    Uthyrningsansvarig:

    Marcus Lilja, Trumpetvägen 42. 0733-52 44 64.