Styrelsen

Styrelsen 2023

Ordförande

Lai Bang Wåhlander


Kassör

Erik Frid


Sekreterare

Andreas Eriksson


Ledamot

Anders Andreasson

Staffan Lindén


Suppleant

Jimmy Björklund

Lars Grevsjö

Catharina Johansson

Marcus Lilja

Lukas WallmanderValberedning

Amit Batscha

Maria Karlsson

Styrelsen träffas en gång i månaden och ser över underhållet i samfälligheten.Man når styrelsen enklast genom boappa. Annars sedvanlig mail till styrelsen@trumpeten.seVill du vara med och hjälpa till med styrelsearbetet? Kontakta styrelsen eller valberedningen via boappa eller mail.