Styrelsen

Styrelsen 2024


Ordförande

Lai Bang Wåhlander


Kassör

Erik Frid


Sekreterare

Jimmy Björklund


Ledamot

Anders Andreasson

Lukas Wallmander


Suppleant

Linnea Jansson

Catharina Johansson

Marcus Lilja

Bengt Stocklassa


Valberedning

Amit Batscha

Maria Karlsson

Styrelsen träffas en gång i månaden och ser över underhållet i samfälligheten.Man når styrelsen enklast genom boappa. Annars sedvanlig mail till styrelsen@trumpeten.seVill du vara med och hjälpa till med styrelsearbetet? Kontakta styrelsen eller valberedningen via boappa eller mail.